İşletmelerde Yıkıcı Hilelerin Belirtileri

İşletmelerde büyük oranlı mali kriz oluşması,
İşletmenin iflas veya tavsiye sürecine girmesi,

Pusula Danışmanlık
Mahkemelere Yönelik Uzmanlıklarımız

Her türlü yolsuzluk davaları, işletme değerlemeleri,
Hasar ve zarar tahminleri,

Pusula Danışmanlık
Adli Muhasebe Nedir?

Muhasebe, denetim, finans, sayısal yöntemler, hukuk, davranış bilimleri, araştırma ve sorgulama gibi alanlardaki uzmanlık bilgilerinin; kanıt toplama, analiz etme,

Pusula Danışmanlık
Hile Denetimi İle İlgili Çalışma Alanlarımız

İşletmede tepe yöneticilerinin, işletme ilgilerini yanıltmaya yönelik yaptığı mali tablo hileleri,
İşletme çalışanları tarafından işlenen suçlar,

Pusula Danışmanlık
Türkiye’de Hile Gerçeği

İşletmelerde büyük çoğunluğu bir aile ferdi tarafından yönetilmekte veya tek kişi tarafından kontrol edilmeye çalışılmaktadır, Kurumsallaşma oluşmamıştır,

Pusula Danışmanlık
Hizmetlerimiz
Türkiye’de Hile Gerçeği Türkiye’de Hile Gerçeği

• İşletmelerde büyük çoğunluğu bir aile ferdi tarafından yönetilmekte veya tek kişi tarafından kontrol edilmeye çalışılmaktadır, • Kurumsallaşma oluşmamıştır, • İşletmelerde iç control sistemleri ve denetim zayıftır.Bu konuda genelikle bir çaba bulunmamaktadır, • İşletmeyi çoğunlukla işletme sahibinin kendisi yönetmektedir, • İşletme sahibinin yanında çoğunlukla ikinci adam konumunda güvenilir olduğu Kabul edilen bir çalışan bulunmaktadır, • Özellikle beyaz yakalı çalışan sayısı az olduğundan dolayı, görevlerin ayrılığı ilkesi yeterince uygulanmamaktadır. Bir işi başından sonuna kadar bir kişi yapabilmektedir, • Güvenilir ikinci adam, çoğunlukla mali işlerle uğraşmakta ve gereğinden fazla yetkilendirilmektedir. • Özellikle ikinci adam kasa, banka ve çek işlemlerine hakim olduğundan dolayı, güvenilir konumu kullanarak rahat birşekilde hile yapabilmektedir, • İşletmelerde yapılan hilelerin büyük kısmı oraya çıkmadan yok olup gitmektedir, • Güvenilir kişi hile eylemlerinden dolayı yakalandığında, işveren çoğunlukla ondan çekindiğinden, yaptığı yanına kar kalmaktadır, • İşletme sahibi çok önemli mali kayıplara uğradığını anladığında önlem almaya ihtiyaç hissetmemektedir,

Kimler Hile Yapar? Kimler Hile Yapar?

Dünya genelinde yapılan araştırma sonucu: • Her durumda hile yaparlar –  • Fırsatını bulunca hile yaparlar – u • Hiç bir durumda hile yapmazlar – 

Neden Adli Muhasebeye Gerek Duyulmaktadır? Neden Adli Muhasebeye Gerek Duyulmaktadır?

• Kişi ve kurumların artan oranda sorunlarının çözümü için mahkemelere başvurmaları, • Ticari işlemlerin giderek çoğalması ve karmaşık bir yapı alması, • Kişi ve kurumların devlet kurumları ile yaşadıkları sorunlarının artması, • İşletme çalışanlarının yaptıkları hile ve yolsuzlukların giderek artması, bunların ortaya çıkartılmasının ve önlenmesinin zorlaşması, • İşletmelerde yapılan mali tablo hilelerinin büyük boyutlara ulaşması ve verdikleri toplumsal zararların yaygınlaşması, • Artan sayıda ve büyük tutarlarda işletme başarısızlıklarının ortaya çıkması, • Avukatların ve mahkemelerin karşılaştıkları olaylarda daha fazla uzman desteğine gerek duymaları, • Sanal ortamlarda yapılan hile ve yolsuzlukların önemli bir düzeye gelmesi ve bununla ilgili savaşta ciddi uzmanlıklara gerek duyulması, Günümüzde Adlı Muhasebe Hizmetlerinden Yararlanabilecek Taraflar; • İş hayatında yer alan işletmeler ve kişiler, • Bankalar, • Avukatlar, • Emniyet güçleri, • Sigorta şirketleri, • Kamu kuruluşları, • Mahkemeler,

Mahkemelere Yönelik Uzmanlıklarımız Mahkemelere Yönelik Uzmanlıklarımız

Dava Destek Danışmanlığı Dava destek danışmalığımız kapsamına ağırlıklı olarak avukatlarla birlikte yapılan çalışmalar girmektedir: • Her türlü yolsuzluk davaları, işletme değerlemeleri, • Hasar ve zarar tahminleri, • Sigorta anlaşmazlıkları, • Anlaşmalardan doğan sorunlar, işletmeler arası sorunlar, • Patent, hak ve markalarla ilgili doğan sorunlar, • İflas davaları, işletmelerle ilgili ayrılma birleşme davaları, • Boşanmalarla ilgili mali anlaşmazlıklar, • Mal paylaşımları, Uzman Şahitlik Mahkemelere destek anlamına gelen uzman şahitlik faaliyetinde yapılan çalışmaların bazıları: • Dava konusu ile ilgili olarak gerekli araştırmaları yaparak çeşitli verileri toplamak, • Bu verilerden bir sonuca vararak bir kanıya ulaşmak, • Oluşturduğu görüşü mahkemede hakimlere ve avukatlara anlatmak, 6100 Sayılı Hukuk Usulü Muhakemeleri Kanunu Madde 293 Uzman Görüşü 1- Taraflar dava konusu olayla ilgili olarak uzmanından bilimsel mütaala alabilirler. Sadece bu nedenle ayrıca süre istenemez. 2- Hakim, talep üzerine verya resen, kendisinden rapor alınan uzman kişinin davet edilerek dinlenilmesine karar verebilir. Uzman kişinin çağrıldığı duruşmada hakim ve taraflar gerekli soruları sorabilir. 3-Uzman kişi çağrıldığı duruşmaya geçerli bir özrü olmadan gelmezse, hazırlamış olduğu rapor mahkemece değerlendirmeye tabi tutulamaz.

Basında Biz
Mahkemelere Yönelik Uzmanlıklarımız 26 Eylül 2022 Türkiye Sermaye Piyasaları Birliğinde Çalışan Hileleri E

26 Eylül tarihinde Fikriye Aslan’ın anlatımıyla gerçekleşecek çevrim içi “Çalışan Hileleri ” eğitimimizde yerinizi almak için https://lnkd.in/gVN2AZN adresini ziyaret edip kayıt oluşturabilirsiniz.

Mahkemelere Yönelik Uzmanlıklarımız Fikriye Aslan ekonomidunyadergisi.com’a Adli Muhabese ve Hile Denetimi

Dünya gelirlerinin yüzde 5’i hile yoluyla kaybediliyor. Pusula Danışmanlık Kurucusu Mali Müşavir ve Hile Denetimi Uzmanı Fikriye Aslan, işlerinin bir denetim mekanizması olduğunu, adli muhasebenin denetim, finans, muhasebe, üretim ve psikolojinin bir araya geldiği bir uzmanlık alanı olduğunu söyledi. Dünyada özellikle Batı’da yaygın olarak kullanılan “Adli Muhasebe” faaliyetlerinin Türkiye’de de giderek kapsamının genişlediğini vurgulayan Fikriye Aslan, “Buna yurtdışında FRAUD Denetimi deniyor. Suiistimal yolsuzluk denetimi anlamına geliyor. Her işletmede ve kurumda suiistimaller olabilir ve en fazla suiistimal rakamlarda yapılıyor. Özel sektörde rakamlardaki suiistimali bulabilmek için mali müşavir olmak lazım. Biz belgesiyle evrakıyla ortaya koyuyoruz” dedi. Suiistimali bulup belgeledikten sonra gerisini işyeri sahipleri ve adli makamlara bıraktıklarını dile getiren Fikriye Aslan, “Suiistimali bulduk… Nasıl yapıyor bulduk… Tekniği ne bulduk… Belgesi ne ortaya koyduk… Sahte imza mı attı, bulduk… Adli Tıp’tan mevcut raporu alıyoruz. ‘Bu kişi ve kişiler şu zamandan beri şu teknik ve metot ve yolla işvereni suiistimal ediyor’ diyerek belgeliyoruz. Biz adalete ve emniyet güçlerine yardımcı oluyoruz” diye konuştu. Dünyada en fazla suiistimalin yapıldığı ülkenin ABD olduğunu, “Adli Muhasebe”cilik üzerine ilk kez dünyada 1996 yılında ABD’de Uluslararası Suiistimal ve Hile Uzmanları Derneği (ACFE) kurulduğunu hatırlatan Fikriye Aslan, söz konusu derneğin her iki yılda bir suiistimaller ve “Adli Muhasebe”cilikle ilgili raporlar yayımladığını hatırlattı. Fikriye Aslan, “ACFE istatistiklerine göre hile yoluyla ekonomide kaybedilen kazançların büyüklüğü, hangi ülkelerde ne tür vakalar oluşuyor, bu vakaların kadın – erkek ve yaşı, hangi insanlar tarafından suiistimaller daha fazla yapılıyor, bunlar sürekli raporlanıyor. ACFE istatistiklerine bakıldığında genel olarak eğitim düzeyi değişmiyor… Küçük şirketlerde daha fazla suiistimal oluyor… Hilenin büyüklüğüne baktığımızda üç tarz hile yöntemi var… Mali tablo hileleri… Kağıt kalemle birçok hile ve suiistimal yapılabiliyor” açıklamasını yaptı. İşletmelerde hile belirtilerine dikkat! Büyük oranlı mali krizlerin çıkması, piyasada güvenirliğinin yitirilmesi, işletmelerde hile yapıldığının en bariz ölçülerinden olarak değerlendiriliyor. Yapılan araştırmalarda insanoğlunun fıtratı gereği bir işletme veya kurumda çalışanların yüzde 15’inin hiç hile yapmadığı, yüzde 10’unun her durumda hile yapabildiği ve yüzde 75’inin de fırsatını bulunca hileye yöneldiği tespit edilerek kayıtlara geçirilmiş. Yine araştırmalarda işletmelerde hilecilerin çok konuşkan olduğu ve sempatikliklerinin yanında kendilerine çok değer biçtikleri, hastalık derecesinde yalan söyledikleri, asla vicdan azabı çekmedikleri, başkalarının duygusuyla rahatlıkla oynayabildikleri, manipülasyonda aşırı hünerli oldukları, kurnaz, egoist, çok risk alan, kurallara uymama özelliği taşıdıkları, işe en önce gelip, en geç gittikleri, gece yarılarına kadar çalıştıkları ve hiç izin yapmadıkları, hilecilerin yüzde 70’inin erkek, yüzde 30’unun kadın olduğu, eğitim düzeyi arttıkça hilecilerin verdiği zararların daha büyüdüğü ortaya çıkarılmış durumda. Hile vakaları en çok finans sektöründe görülüyor. Finans ve bankacılık sektöründe hile vakalarının diğer sektörlere göre daha fazla gözlendiğini ancak yapanlar olsa bile yakalanmadıklarını belirten Fikriye Aslan, “Suiistimali kimler yapıyor, cinsiyete bakıyorsunuz… Yüzde 70’lerde erkekler, yüzde 30’larda kadınlar yapıyor. Eğitim seviyesi yükseldikçe hilenin verdiği zarar boyutu büyüyor. Mavi yakanın yapacağı zirve ile beyaz yakalının verdiği zarar aynı olmuyor, beyaz yakalılar daha fazla işletmeye zarar veriyor” diye konuştu.   “Adli Muhasebe”ciler olarak suiistimali bulabilmek için daha çok maaşlara ve iş avanslarına bakarak işe başladıklarını, çünkü genel istatistiklere göre bir işletmede her 100 kişinin yüzde 10’unun net olarak suiistimal yaptığını, yüzde 15’inin kesinlikle suiistimale giriştiğini, ancak çalışanların yüzde 75’inin imkan ve fırsat bulursa suiistimale bulaştığını hatırlatan Fikriye Aslan, “İşimiz suiistimal ve hile dedektifliği. Adli muhasebeye ihtiyaç duyan firmalar bize geliyor. İşimiz Türkiye ekonomisine katkı sağlayacak kayıp kaçakları bulmak değil, işimiz işletmelerin çalınan varlıklarını çalınmaması yolunda tedbir koymak, önlem almak… Çalınıyorsa da nasıl çalınıyor bulup raporlamak ve bu yolları kapatmak. Biz firmanın varlıkları işletme sahibinde kalsın, başkasının cebine gitmesin diye çalışıyoruz” dedi. Dünya gelirlerinin yüzde 5’i hile yoluyla kaybediliyor Hile yoluyla suiistimalden uzak kalan şirketlerin ve bu şirketlere büyük oranda sahip olan ülkelerin ekonomide başarılı olduğunu, şirketlerin ayakta kalabilmesi ve istikrarı için düzgün çalışması gerektiğini dile getiren Fikriye Aslan, “Ortaklar, tepe yöneticileri ve diğerleri birbirini aldatıyorsa o firma, şirket ayakta kalabilir mi? Dünya genelinde yapılan istatistiklere göre, dünya gelirlerinin yüzde 5’i hile yoluyla kaybediliyor. Bu da Türkiye’nin GSYH’nin 7 katı büyüklüğünde” dedi. Türkiye’de firmaların yüzde 70’inin aile şirketi olduğunu ve asıl sorunun buralarda çıktığının altını çizen Fikriye Aslan, “Şirketlerde her şey kurulur, iç denetim en sona bırakılır. Bizde böyle şeyler olmaz, denir. Varlığını kabul etmezseniz, olmayacağını düşünürseniz, görmezden gelirseniz, bu görmezden geldiğiniz alanı herkes kullanabilir. Şirketlerde iç denetim sistemi kurmak ve devam ettirmek en büyük tedbirdir. En güzel tedbir iç denetim sistemi kurmaktır. En güzel tedbir çaldırmadan önce önlem almak. Ayrıca suiistimal ortaya çıkınca müeyyide, ceza olmalı ki diğerleri için bir ders olsun” diye konuştu. “Adli Muhasebe ve Hile Denetimi” Uzmanı Fikriye Aslan, iç denetimin özellikle suiistimalin açık alanlarını kapatma ve tedbir kayna yönünde işletmelere, firma ve şirketlere fikir verdiklerini, daha da ileri giderek kendilerine has tekniklerle suiistimali belgeleyip ortaya koyup işyeri sahiplerine ilettiklerini kaydetti.

Mahkemelere Yönelik Uzmanlıklarımız Çalışanlarınıza Güvenin Ama Kontrolü Elden Bırakmayın!

KOBİ’LER İÇİN BÜYÜK ALARM: MESLEKİ DOLANDIRICILIK “SALGINDAN SONRA ŞİRKETLERİ VURAN EN BÜYÜK RİSK KURUM İÇİ YOLSUZLUKLAR”   HİLE DENETİM UZMANLARI UYARIYOR: ÇALIŞANLARINIZA GÜVENİN AMA KONTROLÜ ELDEN BIRAKMAYIN! Koronavirüs salgınıyla birlikte başta Kobi’ler olmak üzere şirketlerin mali yapısını sarsacak ve iflasa kadar götürebilecek bir sorun türedi. Kanser hücresi gibi şirketlerin bünyelerini saran riskin adı “Mesleki Dolandırıcılık”tı. Şirketlerin açıklarına hakim olan bazı çalışan ve yöneticiler o boşluktan girerek rant sağlayabiliyor. Tehlike, Suistimal İnceleme Uzmanları Derneği (ACFE) tarafından hazırlanan Mesleki Dolandırıcılık 2022 raporunda da yer aldı. Rapora göre; şirket içi hileler şirket gelirlerinin yüzde 5’ine mal oluyor. Hedefte ise genellikle Aile Şirketleri ve kurumsallıktan uzak olan Kobi’ler var.   ŞİRKETLERİN İMDADINA HİLE DENETİMİ UZMANI FİKRİYE ASLAN YETİŞTİ 34 yıllık Mali Müşavirlik tecrübesini Adli Muhasebe ve Hile Denetimi uzmanlığıyla birleştiren Fikriye Aslan, Türkiye’de mesleki dolandırıcılık örneklerini deşifre etti ve şirketlerde yaratılan açıkları kapatarak büyük zararların önüne geçti. Aslan’ın tespit ettiği Kurum içi yolsuzluk örnekleri şirketlerin karşı karşıya olduğu tehlikeyi de gözler önüne seriyor. Birçok şirkete profesyonel destek sunan Adli Muhasebe ve Hile Denetimi Uzmanı Aslan hazırlamış olduğu raporlarda o çarpıcı mesleki dolandırıcılık süreçlerine yer veriyor. Aslan’ın tespitlerine göre; işe alım ve işten çıkartma süreçlerinde şefler ve üretim sorumluları yönetimden habersiz kurduğu sistemle işten çıkarmaları bildirmeyerek personel maaşını kendi üzerine alabiliyor. Fazla mesai ve haksız izinlerle de şirketin mali yapısı üzerinde oyunlar kurulabiliyor. Çift isimle tek kişi çalıştırılması da yapılan hilelerden biri. Şirketlerin demirbaşları üzerinden de büyük vurgun yapılıyor. Örneğin; malzemelerin eskidiğini ileri süren yöneticiler yerine yenilerini alırken, ikinci ele çıkan ürünleri satarak haksız kazanç elde edebiliyor. Dolandırıcılık örnekleri bunlarla sınırlı değil. Planlama ve satın almada, fason üretimde, şirket kasasında birçok yöntemle şirketin parası çalınabiliyor.   PEKİ ŞİRKETLER DOLANDIRICILIK TUZAĞINA KARŞI NE YAPMALI? Adli Muhasebe ve Hile Denetimi Uzmanı Fikriye Aslan, şirketler daha tuzakla tanışmadan kendi açıklarını ortaya çıkaracak, kurum içi yolsuzlukları önleyecek önlemlerin alınmasını öneriyor. Bunun için de hile denetimi konusunda rehberlik alınmasının önemini vurguluyor. Aslan profesyonel destekle birçok şirketin kendisini koruyabileceğini ve karlılığını artırabileceğini belirtiyor.   ÇALIŞANINIZA GÜVENİN ANCAK KONTROL EDİN! Yeni teknolojilere dayalı üretim için nitelikli insan gücünün önemi gidere artıyor. Bununla birlikte, yeni ve yıkıcı teknolojilerin hızla gündelik hayatımıza girmesiyle de nitelikli insan gücü tanımının aynı paralelde sürekli olarak güncellenmesi gerekiyor. Hile Denetimi Uzmanı Fikriye Aslan da bu konunun altını çizerek, dolandırıcılık araştırmalarında şirket ile çalışan ilişkisinde kurulacak hassas dengeye dikkat çekiyor. “Çalışanlarınıza güvenin ancak kontrolü elden bırakmayın” diyor. Aslan kontrol mekanizmasının uzman eller tarafından tesis edilmesiyle kurum içi yolsuzlukların azaltılacağına vurgu yapıyor.   FİKRİYE ASLAN KİMDİR? Fikriye Aslan, iş hayatına 1988 yılında, Mali Müşavir olarak başladı. 34 yıllık tecrübesinin 15 yılını tekstil sektöründe kazanan Aslan, özellikle adli muhasebe ve hile denetimi üzerine uzmanlaşarak, Pusula Danışmanlığı kurdu. Fikriye Aslan bu alanda çalışan Türkiye’deki ilk ve tek kadın girişimcisidir. Marmara Üniversitesi’nde Muhasebe, Anadolu Üniversitesi’nde Muhasebe Finasman Bölümleri’ni iyi derece ile bitiren Aslan, Marmara Üniversitesi’nde Muhasebe Denetimi Yüksek Lisans Programı’nı tamamladı. İSMMO Akademi’den Bağımsız Adli Muhasebe Uzmanlığı Sertifikası’nı aldı. Aslan, bilgi ve tecrübelerini, çeşitli kurumlarda Muhasebe ve Denetim üzerine verdiği derslerle öğrencileriyle paylaşmakta ayrıca hukuk eğitimine devam etmektedir.   UZMANLIK ALANLARI Adli Muhasebe, Hile Denetimi ve Suistimal İnceleme Uzmanı Finansal tablo ve bilanço analizi uzmanı Mali Müşavirlik, Boşanma davalarında mal paylaşımı konusunda bilirkişilik İthalat, ihracat, iş kanunu, yatırım teşvik mevzuatı uzmanı Ticari davalarda bilirkişilik, uzman şahitlik ve dava destek danışmanlığı Konkordato Komiseri, Bilirkişi, Kayyum Kaynak: haberdebursatv.com

Mahkemelere Yönelik Uzmanlıklarımız Mali Müşavir / Hile Denetimi Uzmanı Fikriye Aslan ST Endüstri Radyo’ya

Pusula Danışmanlık Kurucusu Mali Müşavir / Hile Denetimi Uzmanı Fikriye Aslan ST Endüstri Radyo'ya konuk oldu.

Pusula Medya
Pusula Danışmanlık Kurucusu Mali Müşavir/Hile Denetimi Uzmanı Fikriye Aslan NTV Haber'e Konuk Oldu
Ekotürk TV'de Ali Çağatay'ın Konuğu Olduk
Mali Müşavir / Hile Denetimi Uzmanı Fikriye Aslan Üniversite TV’ye konuk oldu.
İş yerinde Yolsuzluk ve Suistimal Nasıl Tespit Edilir? | Adli Muhasebe Uzmanı Ne Yapar?
Çetin Ünsalan ile EkoPolitik konuk Hesap Dedektifi Pusula Denetim Fikriye Aslan 3 Aralık 2014
E-Posta bültenimize kayıt olmak ister misiniz?

E-Bültenimize kayıt olun, duyurulardan ve makalelerden önce siz haberdar olun.

Copyright © 2021. Pusula Danışmanlık ve Adli Muhasebe Uzmanlığı
Alaturka Dijital