İŞLETME İÇİ HİLELERİN ORTAYA ÇIKARILMASINDA VE SORGULANMASINDA BİR ARAÇ OLARAK BEDEN DİLİ

İŞLETME İÇİ HİLELERİN ORTAYA ÇIKARILMASINDA VE
SORGULANMASINDA BİR ARAÇ OLARAK BEDEN DİLİ

USE OF BODY LANGUAGE IN THE DETECTION AND INQUIRY
PROCESSES OF FRAUDULENT ACTIVITIES

Dr. Banu TARHAN MENGİ*

Öz
Varlıkların haksız biçimde ele geçirilmesi olarak tanımlanabilecek hileli eylemlerin işletmelere verdikleri zararların boyutları çok ciddi düzeydedir. Hilelerin neden oldukları zararlar, hile devam ettiği sürece artmaktadır. Bu nedenle hilelerin erken dönemde ortaya çıkarılması için çok çeşitli yöntemler kullanılmaktadır. Beden dili de, kişinin mimik, jest ve vücut duruşu aracılığıyla çevreye önemli bilgiler sunduğundan, bu yöntemlerden biri olarak değerlendirilebilir. Beden dilinin işletme içerisinde meydana gelecek hileler konusunda kullanımı özellikle, hilekar kişinin hileli davranışı gerçekleştirmesi ile birlikte, ruh halinde ortaya çıkacak değişimler açısından ele alındığında, değerli bilgiler sunmaktadır. Davranışlardaki değişiklikler kişinin hile suçunu işlemesi ve bu nedenle bir korkuya kapılması ile başlar. Bu korku kişide bir strese neden olur. Stres ise kişide bir süre sonra belirgin davranış değişikliklerini ortaya çıkarır. Mimik ve jestler kişinin limbik beyni tarafından gönderilen iletilerin bir dışavurumu olup, kişilerin bilinçdışı gerçekleştirdikleri hareketler olduklarından, kişiler isteseler de bu hareketleri engelleyemezler. Beden dilinin gözlemlenmesi oldukça önemli olmakla beraber, yanlızca beden diline dayanarak kişinin herhangi bir hileli eylem içerisine girdiği söylenemez. Beden dili yanlızca risk teşkil eden davranışlara işaret eder, bu riskin farkedilmesi üzerine gerekli çalışmaların yapılarak kişinin hile yaptığına ilişkin kanıtların toplanması gereklidir. Ortaya çıkarılan hileler ile ilgili olarak suçlu kişinin sorgulanması sürecinde beden dili, kişinin sorgulama sırasında ne derece dürüst davrandığı konusunda önemli bir bilgi kaynağıdır. Sorulan sorular üzerine suçlunun beden dilindeki değişimler, kelimeler aracılığı ile verdiği cevapların beden dili ile uyumlu olup olmadığı ve kullandığı vurgulamalar suçlu kişi hakkında pek çok bilgi sunar. Beden dili konusunda değerlendirme yapacak kişilerin bu konuda eğitim almış olması çok önemlidir. Bu konuda çalışan uzmanlar dışında, işletmelerde farklı konumlarda çalışan kişilerde de bu konuda bir farkındalık yaratılması, işletme içi hilelerin ortaya çıkarılması ve araştırılması sürecinde çok büyük faydalar sağlayacaktır.

* Devamını okumak için lütfen tıklayın.

Facebook Twitter Google+ Friend Feed linkedin