HİLE DENETİMİNDE YETKİNLİKLERİN DEĞERLENDİRİLMESİ – HİLE KAROSU

HILE DENETIMINDE YETKINLIKLERIN
DEĞERLENDIRILMESI – HILE KAROSU

CONSIDERING THE CAPABILITY CONCEPT IN FRAUD
AUDITING-THE FRAUD DIAMOND

Dr. Banu TARHAN MENGİ*

Öz
Hile konusunda çalışan pek çok uzman, araştırmaları Donald R. Cressey tarafından yürütülen, adı ise Joseph T. Wells tarafından konulan “Hile Üçgeni”ne aşinadır. “Hile Üçgeni” kişilerin hile yapma nedenlerini üç unsurun biraraya gelişine bağlamaktadır. Bu unsurlar baskı, fırsat ve haklı göstermedir. Ancak 2004 yılında David T. Wolfe ve Dana R. Hermanson, bu üç unsurun birarada var olmasının, her zaman hile olayının ortaya çıkmasına sebep olmayabileceğini, çoğu zaman üzerinde durulmayan ancak hilenin meydana gelişine neden olan bir unsur daha bulunduğunu ortaya koymuşlardır. Bu dördüncü unsur kişinin doğuştan gelen yetenekleri ve sonradan kazandığı becerileri yani “yetkinlikleri”dir. Kişileri hile yapmaya iten unsurların değerlendirilmesinde yetkinliklerin dikkate alınması, hile üçgenini bir hile karosuna dönüştürmektedir.

* Devamını okumak için lütfen tıklayın.

Facebook Twitter Google+ Friend Feed linkedin