İşletmelerde Yıkıcı Hilelerin Belirtileri

• İşletmelerde büyük oranlı mali kriz oluşması,
• İşletmenın iflas veya tasviye sürecine girmesi,
• İşletmenin bir yıllık karını veya daha fazlasını kaybetmesi,
• Hisse değerlerinin taban yapması veya borsada büyük dalgalanmalar oluşmaas,
• Bir veya daha fazla kıdemli yöneticinin bir suçtan dolayı tutuklanması,
• İşletmenin ortaklık yapısını değişmek zorunda kalması,
• İşletmenin çalışma izinlerinin iptal edilmesi,
• İşletmenin güvenirliğinin ortadan kalkması,
• İşletmenin piyasasını ve müşterilerini kaybetmesi,
• İşletmenin marka güvenirliğinin zedelenmesi,

Facebook Twitter Google+ Friend Feed linkedin