Çalışanların Çalışma Yıllarına Göre Hile Yapma Oranı

• İlk üç yılda; %30
• 4. ve 5. Yıllar arasında; %70
Yolsuzluk ve hileli işlemlere yöneldikleri görülmüştür.

Facebook Twitter Google+ Friend Feed linkedin