Hile Denetimi İle İlgili Çalışma Alanlarımız

• İşletmede tepe yöneticilerinin, işletme ilgililerini yanıltmaya yönelik yaptığı mali tablo hileleri,
• İşletme çalışanları tarafından işlenen suçlar,
• Beyaz yakalılar tarafından işlenen suçlar,
• Mali tablo hileleri,
• Yatırımlarla ilgili hileler,
• Ticari rüşvetler ve komisyonlar,
• Banka işlemleri ile ilgili hileler,
• Elektronik fon transferleri ile ilgili hileler,
• Kredi kartı hileleri,
• Bilgisayar hileleri,
• İnternet yoluyla yapılan hileler,
• İşletmelerin hile riskini ölçme ve değerlendirme,
• İşletmelerde hileyi önlemeye yönelik çalışmalara destek olma,
• Müşteri hileleri,
• Satıcı hileleri,

Facebook Twitter Google+ Friend Feed linkedin