Suistimalin yıllık zararı 3.7 trilyon dolar (01.12.2014)

Önlem alınmazsa yıkıcı suistimaller,şirketleri 3 yıl içinde iflasa sürükleyebilir.En büyük zararı etkin bir kontrol sistemi kurmadıkları için küçük işletmeler görüyor.Hileye uğrayanların ortalama yüzde 58’i zararlarını sonradan tazmin edemiyor. En sık görülen suistimal türüyse yüzde 85 oranla işletme varlıklarını kötüye kullanmak olarak karşımıza çıkıyor. Ülkemizde gerçekleştirilen suistimallerin büyük bir kısmı, şirket sahiplerinin bu konunun bilinmesini istememelerinden dolayı kayıtlara geçmeden kayboluyor. Dünya verileri ile bir karşılaştırılma yapılamasa da, hilenin ülkemizde de ekonomiye verdiği zararınküçük olmadığını biliyoruz. Dünyada ise ACFE (Uluslararası Sertifikalı Suistimal Uzmanları Birliği) verilerine göre; 2013 yılında, suistimalin yol açtığı kayıp yaklaşık 3.7 trilyon dolar. Şirketler yıllık cirolarının ortalama yüzde 5’ini suistimalden dolayı kaybediyor.


Ayrıntılı bilgi ve kaynak için tıklayınız

Facebook Twitter Google+ Friend Feed linkedin