Mahkemelere Yönelik Uzmanlıklarımız

Dava Destek Danışmanlığı

Dava destek danışmalığımız kapsamına ağırlıklı olarak avukatlarla birlikte yapılan çalışmalar girmektedir:
• Her türlü yolsuzluk davaları, işletme değerlemeleri,
• Hasar ve zarar tahminleri,
• Sigorta anlaşmazlıkları,
• Anlaşmalardan doğan sorunlar, işletmeler arası sorunlar,
• Patent, hak ve markalarla ilgili doğan sorunlar,
• İflas davaları, işletmelerle ilgili ayrılma birleşme davaları,
• Boşanmalarla ilgili mali anlaşmazlıklar,
• Mal paylaşımları,

Uzman Şahitlik

Mahkemelere destek anlamına gelen uzman şahitlik faaliyetinde yapılan çalışmaların bazıları:
• Dava konusu ile ilgili olarak gerekli araştırmaları yaparak çeşitli verileri toplamak,
• Bu verilerden bir sonuca vararak bir kanıya ulaşmak,
• Oluşturduğu görüşü mahkemede hakimlere ve avukatlara anlatmak,

6100 Sayılı Hukuk Usulü Muhakemeleri Kanunu Madde 293 Uzman Görüşü

1- Taraflar dava konusu olayla ilgili olarak uzmanından bilimsel mütaala alabilirler. Sadece bu nedenle ayrıca süre istenemez.
2- Hakim, talep üzerine verya resen, kendisinden rapor alınan uzman kişinin davet edilerek dinlenilmesine karar verebilir.
Uzman kişinin çağrıldığı duruşmada hakim ve taraflar gerekli soruları sorabilir.
3-Uzman kişi çağrıldığı duruşmaya geçerli bir özrü olmadan gelmezse, hazırlamış olduğu rapor mahkemece değerlendirmeye tabi tutulamaz.

Facebook Twitter Google+ Friend Feed linkedin